Představujeme se

Stanovy 

Výbor společnosti

Zápisy ze schůzí výboru

Valné hromady 

Zprávy o činnosti  

Vědecké konference  

Zájezdy  

Publikace  

Cena Josefa Pekaře  

Naučná stezka Josefa Pekaře 

Čestní členové  

Odkazy

Přihláška do Pekařovy společnosti

facebook

Pekařova společnost na exkurzi v Prachovských skalách

Pekařova společnost Českého ráje, z. s.

Člen Sdružení historiků 
České republiky

Sídlo: Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 
511 01 Turnov 

Kontakty

Předseda:
Mgr. Pavel Jakubec,
pekarova.spolecnost.turnov@seznam.cz

Jednatel:
Mgr. David Marek,
marek@muzeum-turnov.cz

 

POZVÁNKY

DEN PROFESORA JOSEFA PEKAŘE 
Libošovice 18. května 2022
- celkový program a plakát koncertu

Slavnostní zahájení se uskuteční v 9 hodin v libošovickém penzionu DO/NI, kde bude promítnut dokumentární film "Historik Josef Pekař" s účastí autorky scénáře Jany Tomsové a Lenka Dědečková představí Josefa Pekaře z pohledu knihovnice.. Odpoledne nás čeká přednáška prof. Petra Čorneje "Pekařův Žižka" a večer v kostele sv. Prokopa slavnostní koncert Smíšeného pěveckého sboru AUREA ROSA z Liberce s udělením čestného občanství Libošovic prof. Pekařovi in memoriam. Obědy a večeře jsou možné v penzionu DO/NI. Srdečně zveme všechny naše členy!