VĚDECKÉ KONFERENCE

Pořádání konferencí je naším příspěvkem k objevování a zaplňování bílých míst v českých dějinách. Vyhledávané se staly zvláště konference z oblasti historiografie, na nichž se naši přední historikové snaží kriticky zhodnotit přínos osobností, jejichž dílo bylo donedávna zavrhováno a vyřazováno z veřejných knihoven i paměti národa. Pekařova společnost při tom spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti, vědeckými ústavy a vysokými školami. Trvalou hodnotu mají konferenční sborníky, které si můžete objednat, nejsou-li již rozebrány. 

19. 2017 Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury 
18. 2015 Na kolech do světa
17. 2013 Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo
16. 2011 Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka
15. 2011 Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách
14. 2009 Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji
13. 2007 Jan Patočka, české dějiny a Evropa  
12. 2006 50 let CHKO Český ráj
11. 2005 Ruralismus, jeho kořeny a dědictví
10. 2004 Karl Kraus, jičínský rodák a světoobčan
9. 2003 František Ladislav Rieger a česká společnost druhé poloviny 19. století 
8. 2001 Antonín Dvořák a tvorba jeho současníků v severovýchodních Čechách
7. 2000 Zdeněk Kalista a kulturní historie
6. 1999 Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání
5. 1998 Podíl Františka Kutnara a agrární historiografie na formování obrazu české minulosti
4. 1997 Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina
3. 1996 J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době
2. 1994 Josef Pekař a české dějiny 15. - 18. století
1. 1994 Václav Karel Holan Rovenský a barokní kultura v horním Pojizeří

Návrat na hlavní stránkuAktualizace 14.06.2020