Díky porozumění Ministerstva kultury ČR a sponzorů z řad našich členů a přátel se daří vydávat konferenční referáty formou kolektivních monografií a sborníků. Všechny příspěvky jsou vybaveny cizojazyčným resumé. Publikace  jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší. 

Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky / Milan Ducháček, Jitka Bílková a kol.. Liberec: Technická univerzita v Liberci; Praha: Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy; Turnov: Pekařova společnost Českého ráje, z. s., 2018. 435 stran. ISBN 978-80-7494-434-5.Distribuce Pekařova společnost Českého ráje

Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 17.-18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi. Z Českého ráje a Podkrkonoší: supplementum 17. Semily-Turnov-Jičín 2016. 367 stran. ISBN 978-80-86254-32-6. Distribuce Pekařova společnost Českého ráje

Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 16. SemilyTurnov-Jičín 2013. 479 stran. ISBN 978-80-86254-28-9. Distribuce Pekařova společnost Českého ráje

Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 20. – 22. října 2011 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 15.Semily 2012. 343 stran. ISBN 978-80-86254-27-2. Rozebráno

Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. ZČRP, supplementum 14. Semily-Turnov 2011. 2 svazky, 324 a 260 stran. ISBN 978-80-86254-24-1 (1. sv.), ISBN 978-80-86254-25-8 (2. sv.), ISBN 978-80-86254-22-7 (soubor), ISSN 1211-975X. Distribuce Pekařova společnost Českého ráje

Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. ZČRP, supplementum 13. Semily-Turnov 2009. 384 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Jan Patočka, české dějiny a Evropa. ZČRP, supplementum 12. Semily-Turnov 2007. 303 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

50 let CHKO Český ráj. ZČRP, supplementum 11. Semily-Jičín 2006. 408 stran. Distribuce: Správa CHKO Český ráj

Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti - díla - ideje. ZČRP, supplementum 10. Semily-Turnov 2005. 342 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan / in Jičín geboren, in der Welt zu Hause. ZČRP, supplementum 9. Semily-Jičín 2004. 351 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje, Literární archiv Památníku národního písemnictví, Muzeum hry Jičín, občanské sdružení Baševi

František Ladislav Rieger a česká společnost druhé poloviny 19. století. ZČRP, supplementum 8. Semily-Turnov 2003. 335 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Antonín Dvořák a tvorba jeho současníků v severovýchodních Čechách. Nevyšlo samostatně. ZČRP, sv. 14, s. 123-188, a sv. 15, s. 141-208

Zdeněk Kalista a kulturní historie. ZČRP, supplementum 6. Semily 2000. 279 stran. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. ZČRP, supplementum 5. Semily 1999, 255 stran. Distribuce: Lepařovo gymnázium Jičín 

Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. ZČRP, supplementum 4. Semily 1998, 256 stran. Cena 100 Kč. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína. ZČRP, supplementum 3. Semily 1997, 208 stran. Distribuce: Muzeum a galerie Jičín

J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době. ZČRP, supplementum 2. Semily 1996, 186 stran. Cena 60 Kč. Distribuce: Pekařova společnost Českého ráje

Josef Pekař a české dějiny 15. - 18. století. ZČRP, supplementum 1. Bystrá n. J. 1994, 196 stran. Cena 40 Kč. Rozebrán

Václav Karel Holan Rovenský a barokní kultura v horním Pojizeří. Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 8, s. 119-164, a sv. 9, s. 91-145. Distribuce: Státní okresní archiv Semily

Nabízíme Vám také podrobnější popis obsahu jednotlivých svazků.

Mimo řadu distribuujeme knihu našeho člena: BABÍK, Michal: Iniciativa Aristide Brianda 1929–1930 a Československo: k československé reflexi evropských integračních snah v meziválečném období. Brno, Masarykova univerzita 2006

Členové Pekařovy společnosti jsou členy redakčních rad a redaktory dalších regionálních periodik a sami rovněž publikují - jmenujme alespoň: Od Ještěda k Troskám, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Listy starohradské kroniky, Krkonoše, Hlasy a ohlasy Turnovska atd.

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 01.09.2020