Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 22. února 2003

Valná hromada 

1) bere na vědomí:

2) schvaluje: 

3) volí: 

4) ukládá výboru Pekařovy společnosti: 

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 20.04.2010