Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 22. ledna 2005

Valná hromada 

1) bere na vědomí:

2) schvaluje

3) volí:

výbor PS: PhDr. Alena Benešová (18); Karol Bílek, prom. hist. – předseda (24); PhDr. Vladimíra Jakouběová (23); Bc. Pavel Jakubec (22); Eva Kordová (20); PhDr. Hana Maierová (22); PhDr. Ivo Navrátil – místopředseda (23); Ing. Josef Pekař (24); Jitka Petrušková (24); Jaromír Gottlieb - náhradník (15)

revizní komise PS: Mgr. Jiří Mašek (24); Mgr. Tomáš Grindl (24)

4) ukládá výboru PS:

Bc. Pavel Jakubec, PhDr. Bohumil Jiroušek, Ph.D., Robert R. Novotný

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 04.11.2005