Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 25. února 2006

 
Valná hromada

1) bere na vědomí:

2) schvaluje:

3) volí:

4) ukládá výboru Pekařovy společnosti:

Usnesení předloženo na valné hromadě Pekařovy společnosti v Jičíně dne 25. února 2006 předsedou návrhové komise Bc. Pavlem Jakubcem a schváleno všemi hlasy.
 
Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 28.05.2007