VALNÉ HROMADY

  

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 3. března 2007

Valná hromada

1) bere na vědomí: 

2) schvaluje: 

3) volí: 

4) ukládá: 

  
Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 15.10.2008