VALNÉ HROMADY

  

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 15. března 2008

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:

4/ ukládá:

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 19.01.2011