VALNÉ HROMADY

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 1. března 2009

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:

4/ ukládá:

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 02.07.2009