VALNÉ HROMADY

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 27. února 2010

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:        

4/ ukládá:

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 20.04.2010