VALNÉ HROMADY

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 12. března 2011

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:        

4/ ukládá:

  Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 11.05.2011