VALNÉ HROMADY

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 17. března 2012

 

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:

4/ ukládá výboru Společnosti: