VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 8. března 2014

 

Valná hromada

1/ bere na vědomí:

2/ schvaluje:

3/ volí:

4/ ukládá výboru Společnosti:

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 26.03.2014