VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 7. března 2015

 

Valná hromada

1/ schvaluje:

3/ volí:

4/ bere na vědomí:

4/ ukládá výboru Společnosti:

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 11.01.2016