VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 12. března 2016

 

Valná hromada

1/ schvaluje:

3/ volí:

4/ bere na vědomí:

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 20.05.2016