VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 11. března 2017 v Jičíně

 

Valná hromada

1/ volí:

2/ schvaluje:

3/ bere na vědomí:

4/ ukládá výboru Pekařovy společnosti:

 

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 31.05.2017