VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 10. března 2018 v Turnově

 

1) Valná hromada schvaluje:

 

2) Valná hromada bere na vědomí:

 

3) Valná hromada zvolila:

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 07.11.2019