VÝBOR PEKAŘOVY SPOLEČNOSTI

Podle stanov byl valnou hromadou dne 8. března 2014 v Turnově zvolen na další tříleté období, při schvalování nových stanov prodloužené na čtyřleté, výbor Pekařovy společnosti v tomto složení:
  
PhDr. Eva Bílková předseda Státní okresní archiv Jičín
PhDr. Ivo Navrátil místopředseda    Státní okresní archiv Semily
PhDr. Luděk Beneš jednatel Muzeum Mladoboleslavska
Mgr. Petra Hejralová hospodářka Městské muzeum Železný Brod
PhDr. Michal Babík člen Regionální muzeum a galerie v Jičíně
PhDr. Vladimíra Jakouběová členka Muzeum Českého ráje v Turnově
Mgr. Pavel Jakubec člen Státní okresní archiv Semily
PhDr. Hana Maierová členka Krajský úřad Libereckého kraje

 

Na roční období zvolila valná hromada tuto revizní komisi:

Mgr. David Marek  Muzeum Českého ráje v Turnově
Karol Bílek, prom. hist. Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 13.05.2017