VÝBOR PEKAŘOVY SPOLEČNOSTI

Valnou hromadou byl dne 19.  března 2022 v Turnově zvolen na další čtyřleté období nový výbor Pekařovy společnosti. Na jeho první schůzi, konané týž den, byly funkce rozděleny následovně:
  

Mgr Pavel Jakubec

předseda

Státní okresní archiv Semily

Mgr. Tomáš Herian                      

místopředseda   

Státní okresní archiv Mladá Boleslav

Mgr. David Marek

jednatel

Muzeum Českého ráje v Turnově

Mgr. Petra Hejralová

pokladník

Městské muzeum Železný Brod

PhDr. Michal Babík

člen

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

PhDr. Eva Bílková

členka

Státní okresní archiv Jičín

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

člen

Muzeum Českého ráje v Turnově

PhDr. Luděk Beneš náhradník Mladá Boleslav
     
 

Na stejné období zvolila valná hromada tuto revizní komisi:

   

Karol Bílek, prom. hist.

předseda

Památník národního písemnictví

PhDr. Vladimíra Jakouběová

členka    

Muzeum Českého ráje v Turnově

PhDr. Ivo Navrátil

člen

Semily

 k

Návrat na hlavní stránku